Tunnelmia Turun Mainostorstaista 2013

#SharingIsCaringTurussa järjestettiin markkinointialan väkeä keräävä Mainostorstai torstaina 7.11.2013. Somecosta paikalla olimme sekä minä että Petra. Tässä blogiartikkelissa tiiviisti asiaa päivän mielenkiintoisista puheenvuoroista ja niiden herättämistä ajatuksista sekä kuvanostoja Somecon Instagram-tililtä.

Anna Sorainen avasi Turun Mainostorstain. Ensimmäisenä puhujana vuorossa oli yleisöä vauhdikkaasti herättelevä Ville Tolvanen esityksellään: ”Lost in digital translation”.

Kodit täyttyvät laitteista, joita ihmiset kantavat hartiavoimin mukanaan. Miten tavoitat asiakkaan niiden kautta?

Kaikki mikä voi, digitalisoituu. Amen to that.

On tärkeää miettiä, kumpaa verkossa kannattaa tehdä: kannattaako yrityksen toteuttaa digimarkkinointia eli laittaa vilkkuvia mainospalikoita näkyville vai kannattaisiko yrityksen kohdata asiakkaitaan verkossa ja palvella heitä mahdollisimman hyvin ja näin luoda erinomaista käyttäjäkokemusta.

Yksi mielenkiintoinen keskustelu, jota tilaisuudessa käytiin, oli B2B-puolen yritysten panostus sosiaaliseen mediaan ja josko siinä on edes järkeä. Tilaisuudessa todettiin aivan sama asia, jota itsekin aina nostan esille: kuka siellä yrityksessä tekee päätöksiä? Eivätköhän nämäkin johtajat ja tekijät lopulta kuitenkin ole ihmisiä, jotka hakevat netissä tietoa toimijoista ja palveluista. Myös heihin kannattaa luoda luottamuksellisia suhteita sosiaalisen median verkostojen avulla.

Seuraavaksi vuorossa oli Fazerin Online Dialogue Director Kati Sulin. Kati kertoi, miten Fazer palvelee ja kohtaa asiakkaitaan verkossa. Kati puolistu Villen esityksen jälkeen myös perinteisemmän mainonnan, kuten TV:n roolia – hänen mukaansa me kaikki olemme sekakäyttäjiä! Emme seuraa ainoastaan yhtä kanavaa, vaan siirrymme luontevasti tilanteesta ja välineestä toiseen.

Kati Sulin nosti esille niitä osa-alueita, jotka Fazerilla on nostettu tärkeimmiksi. Niitä olivat ensinnäkin brändijournalismi eli sisältö, jota luodaan brändien ja tuotteiden ympärille, eli toisin sanottuna sisältömarkkinointi. Sen lisäksi tärkeäksi Fazerilla koetaan viihteellisyys: halutaan tarjota viihdettä kansalle. Näin tuotetaan mielenkiintoista hupia, joka saa ihmiset viihtymään. Sen lisäksi on tärkeää osallistua verkossa keskusteluihin ja olla aktiivisesti esille. Sen lisäksi yrityksen palvelua pitää myös muotoilla uudelleen ja koko yrityksen liiketoimintaa täytyy johtaa siihen suuntaan, että kaikessa tekemisessä huomioidaan saatu palaute ja käyty keskustelu.

Minulle jäi Katin puheenvuorosta mieleen erityisesti Katin esille nostama tonttulakkivertaus. Markkinointiin on jo pitkään suhtauduttu kampanjointina, jolloin epätasaisen tasaisin väliajoin toteutetaan jokin kampanja, jolla haetaan esimerkiksi myyntiä. Näin tilastoihin luodaan tonttulakinmallisia piikkejä. Sosiaalisessa mediassa toimimisen ja läsnäolon peruslähtökohta taas on jatkuvuus ja nimen omaan jatkuva läsnäolo. Silloin pelkkä kampanjointi ei riitä, vaan oman yhteisön kanssa täytyy käydä jatkuvaa keskustelua. Tämän takia muuten mekin Somecossa panostamme sosiaalisen median käytön jatkuvaan kehittämiseen emmekä ole niin innokkaita toteuttamaan ainoastaan yksittäisiä kampanjoita.

Seuraavaksi vuorossa oli Metrifyn Niko Vuokko. Hän kävi läpi mainonnan ja markkinoinnin muutosta – digitaalinen markkinointi kun on entistä tarkempaa ja kohdennetumpaa. Ihmiset eivät ole keskivertoja, joten keskivertoihmisille ei myöskään kannata mainostaa tuotteitaan. Tarkka kohderyhmien analysointi ja niiden mukainen mainonnan optimointi auttaa siis yrityksiä onnistumaan entistä paremmin.

Tämän ja lounaan jälkeen päivä jatkui Per Holknektin omakohtaisella puheenvuorolla: ”From homeless to the OMX Nasdaq stock exchange in only 6 years.” Puheenvuoro jäi mieleen omakohtaisuuden ansiosta voimakkaasti ja sai varmasti miettimään oman toiminnan arvoja ja tavoitteitakin.