Profiloituminen sosiaalisessa mediassa

Turun Seudun Ekonomien jäsenlehdessä 4/2011 sivulla 10 on kirjoittamani artikkeli Profiloituminen sosiaalisessa mediassa. Lehti löytyy täältä, mutta tekstinä myös alla.

Profiloituminen sosiaalisessa mediassa

Viestinnän ja kommunikaation maailma on muuttunut viime vuosien murroksessa paljon. Ennen ainoastaan isoilla organisaatioilla oli keinoja viestiä ihmisille – sanomalehdissä, televisiossa ja radiossa. He kertoivat, mitä maailmassa tapahtuu. Nykyisin meillä kaikilla on verkossa mahdollisuus luoda omaa todellisuuttamme seuraamalla maailmanmenoa erilaisista lähteistä ja tuottamalla sisältöä. Yksilöiden mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun on moninkertaistunut ja monipuolistunut. Meistä kuka tahansa voi tuottaa sisältöä ja jakaa sitä kontakteilleen.

Brändihän on ihmisten mielissä oleva käsitys, johon yritys tai muu brändin kehittäjä pystyy vaikuttamaan vain rajallisesti. Brändi siis koostuu ihmisten kokemuksista ja mielikuvista. Brändien hallitseminen on aina ollut hankalaa, koska kyse on mielikuvista, eikä niitä voida kovin helposti istuttaa toisten ajatuksiin. Nykyisin brändin ja siitä julkisesti käytävän keskustelun hallitseminen on suoraan sanottuna mahdotonta, koska ihmiset voivat keskustella brändeistä uusissa sosiaalisen median välineissä – niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Oli siis yritys mukana sosiaalisessa mediassa tai ei, siitä voidaan silti keskustella. Lienee siis parempi olla mukana seuraamassa, millaista keskustelua käydään, ja parhaimman kykynsä mukaan ohjata keskustelua positiiviseen suuntaan.

Mistä ihmiset hakevat nykyisin tietoa? Lähinnä internetistä ja erittäin usein Googlesta. Tietoa haetaan kuitenkin entistä enemmän myös sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin tai YouTuben avulla. Itse kunkin kannattaa siis olla selvillä, millaista tietoa itselle tärkeistä aiheista löytyy esimerkiksi hakukoneiden tuloksina. Mitä tietoa sosiaalinen media siis kertoo sinusta, työnantajastasi tai alastasi? Entä harrastuksestasi?

Säännöllinen, aktiivinen toiminta verkossa ja sosiaalisessa mediassa rakentaa lisäksi kuvaa asiantuntijuudesta, oli sitten kyse yrityksestä, sen johdosta tai työntekijästä. Keskustelemalla oppii, ja alan huippuja seuraamalla voi löytää inspiraatiota ja kerätä osaamispääomaa. Samalla itse kukin voi kehittää henkilöbrändiään – eli asiantuntijan verkkonäkyvyyttä.

Esimerkiksi blogin kirjoittaminen on erittäin tehokas oppimisväline. Kirjoittaessa asioita joutuu jäsentelemään paremmin ja selkeämmin. Toisaalta teksteilleen saa kommentteja muilta alan asiantuntijoilta. On myös huikeaa, että kuka tahansa voi blogia pitämällä todistaa olevansa alan asiantuntija ja jopa kehittää alaa.

Henkilöbrändäyksellä tarkoitetaan oman osaamisensa markkinointia ja itsensä erilaistamista massasta. Sosiaalisen median ansiosta se on nykyisin yksinkertaista. Oman itsen johtamisesta on puhuttu jo pitkään, mutta henkilöbrändäys verkossa kattaa vielä enemmän. Oman itsensä ja osaamisensa markkinointi kun vaan on osa tämän päivän realiteetteja. Erityisesti opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat saaneet huomata tämän: oma osaaminen pitää nykyisin myydä työnantajalle.

Sosiaalisen median keskusteluihin osallistumalla voi siis pitää yllä omaa asiantuntijuuttaan ja vaihtaa ajatuksia muiden kanssa. Vertaisryhmissä voi keskustella ja saada vinkkejä omaan työhönsä. Sosiaalisen median käyttäjät seulovat jatkuvasti parhaita paloja esille, ja sitä kautta voi löytää paljon mielenkiintoisia ideoita. Asiantuntija tietenkin myös profiloituu LinkedInissä, käy mielenkiintoisia keskusteluja ja verkostoituu alansa osaajien kanssa.