Vuosisuunnittelun pohjatyöt: mittaaminen ja analysointi

Mittaamiseen ei valitettavasti ole ainoastaan yhtä oikeaa tapaa tai työkalua. Tärkeintä on, että irti saadaan tietoa niiden asioiden kehittymisestä, jotka ovat oman organisaation sisältötyölle relevantteja. Käyttökelpoinen analyysi sisältää useimmiten numeerista tietoa yhdistettynä laadulliseen arvioon. Taustalla on hyvä olla myös ymmärrystä siitä, miten esimerkiksi sosiaalisen median kanavien algoritmit ovat edellisen vuoden aikana käyttäytyneet. Vaikka sisältöjen jakelua olisi tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, mutta ei ole huomioitu kanavien muuttuneita vaatimuksia, ovat panostukset saattaneet valua hukkaan.

Vuosisuunnittelun pohjatyöt: mittaaminen ja analysointi