Aitous, työntekijälähettilyys ja osallistuminen verkossa

Seurasin tänään Helsingissä pidettyä Tubecon IndustryDaytä Twitter-keskustelujen kautta (aihetunniste #TubeconIndustryDay). Kyseessähän on tilaisuus, johon markkinointialan väki kokoontuu kuulemaan uusinta uutta tubettajien kanssa tehtävästä kaupallisesta yhteistyöstä, mutta lisäksi paikalla oli kansainvälisiä puhujia. Tapahtuman osallistujien twiiteistä paistoi monenmonituista kertaa läpi tavoiteltavina asioina aitous ja autenttisuus. Jo pitkään on keskusteltu markkinointiviestinnän aitoudesta. Monesti markkinoinnin ja viestinnän tekemisiä pidetään […]

Onko yrityksessänne yksi tai useampi työntekijälähettiläs?

Yrityksen ääni on sitä vahvempi, mitä useampi sen asiantuntijoista viestii yrityksen toiminnasta reaalimaailman tapaamisten lisäksi myös verkossa. Elämämme digitalisoituessa yhteisöpalveluihin on syntynyt uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa omia verkostoja sekä muita omista aiheista kiinnostuneita keskustelijoita. Yritysten omat mediat ovat nousseet perinteisen markkinoinnin rinnalle ja viestin kulkiessa digimaailmassa ihmisten välisissä verkostoissa ihmisten oman osallistumisen rooli viestinvälittäjinä kasvaa yhä. […]